YOURLS: Your Own URL Shortener

Twoja Własna Skracarka URL'i

Wprowadź adres URL do skrócenia

bookmarklet